Om oss

Fastigheter och företagande i tre generationer

År 1922 köpte Elias Frisk Gelleråsen som då bestod av en gård med främst mjölkkor och skog. På marken låg en grusås. 1947 började Elias sälja grus och därmed lades grunden till AB Gelleråsen.

Elias hade ett stort motorintresse. Det mynnade ut i Gelleråsbanan, som byggdes 1949 med grus från åsen. Banan placerades på gårdens jordbruksmark.

Under 30 år byggde Elias Frisk och hans söner upp en entreprenadverksamhet. Som mest hade bolaget 240 anställda. 1976 såldes verksamheten till Armerad Betong AB och i dag drivs verksamheten av Ballast.

Kvar i familjen Frisk ägor fanns Gelleråsens Gård AB där Bengt Frisk, en av sönerna, var VD. Verksamheten bestod av skog, jordbruk och fastigheter.

År 2007 genomfördes generationsskifte i Gelleråsens Gård AB och verksamheten övertogs av sönerna Jan och Johan. Jan tog över fastigheter medan Johan tog över jordbruket. Skogen delades mellan de båda bröderna.

I samband med generationsskiftet bildades Gelleråsen Fastigheter AB. Sedan dess har verksamheten expanderat genom flera fastighetsförvärv.