Att hyra av Gelleråsen Fastigheter AB

Höga ambitioner, långsiktighet och nöjda kunder är våra främsta ledord.

Gelleråsen Fastigheter är ett engagerat företag med höga ambitioner. Med kunden i fokus är nöjda hyresgäster en av våra viktigaste målsättningar.

Främsta fördelarna att hyr av ett mindre företag är en engagerad personal. Med hög flexibilitet utförs enklare åtgärder med egen personal. Genom ett nära samarbete med kompetenta hantverkare kan en god servicenivå uppnås även vid större åtgärder.

Vi har fastigheter som kärnkompetens. Som hyresgäst kan ni ha full fokus på den egna verksamheten.

Långsiktig förvaltning och utveckling av bolagets fastigheter är en viktig inriktning för bolaget. Det innebär att lokalerna skall hålla en hög standard som är anpassade efter kundens behov.