Välkommen till Gelleråsen Fastigheter AB

Gelleråsen Fastigheter AB är ett fastighetsbolag med stark tillväxt beläget i Karlskoga. Företaget har sitt ursprung i verksamheten som har bedrivits på Gelleråsen under nästan 90 år.

En del av fastighetsbeståndet ligger på Gelleråsen men har under senare år kompletteras både med hyreshus och kontorsfastigheter i Karlskoga. Senast förvärvades kontorsfastighet med bra läge i anslutning till Bofors Industriområde. Det är även i detta område som företaget har ambitioner att växa.

Gelleråsen Fastigheter har en långsiktig inriktning att äga och utveckla fastigheter med fokus på nöjda hyresgäster.